FOOD FOR CARE

Food for Care is een innovatief en duurzaam voedingsconcept ontwikkeld door Maison van den Boer en het Radboudumc t.b.v. patiënten tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Radboudumc faciliteert de diëtiek en patiëntenparticipatie, Maison van den Boer draagt zorg voor de productie en logistiek van deze formule.

Teldesign ontwikkelde voor Food for Care een complete merkbeleving en huisstijl waarmee Food for Care zich positioneert binnen het domein van zorg en herstel.

Ik heb een serie voedingsiconen ontworpen die voor optimale communicatie tussen patiënt en keuken moet zorgen. De stijl van de iconen bevindt zich op het raakvlak van medisch en culinair.

Voedingsiconen die de waarden voor diabetici aangeven.

Voedingsiconen die de verschillende allergenen visualiseren.