WERKWIJZE
Als beeldmaker richt ik me op het visualiseren van informatie door middel van een krachtige beeldtaal. Ik combineer effectieve communicatie met een speelse kwaliteit.

Projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, van meedenken over de inhoud tot uitvoering van het beeld. De gehanteerde stijl varieert per project en wordt afgestemd op het karakter ervan. Mijn focus ligt altijd op het creëren van beeld met een uitgesproken identiteit.

PRODUCTEN
> Pictogrammen
> Illustraties
> Identeit

Copyright © 2018, Marco Faasen. All rights reserved.
No portion of this document may be reproduced, copied or in anyway reused without written permission of the author.